۲ آذر ۱۳۹۴
انجمن صنفی تبلیغات خراسان

جلسات کمیسیون رسانه انجمن صنفی تبلیغات خراسان

۲ آذر ۱۳۹۴
انجمن صنفی تبلیغات خراسان

جلسه اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تبلیغات خراسان با جناب آقای امینی رییس اداره ارشاد مشهد

۲ آذر ۱۳۹۴
انجمن صنفی تبلیغات خراسان

بازدید اعضای انجمن صنفی تبلیغات خراسان از مجموعه شیروان کاربرد

۲ آذر ۱۳۹۴
انجمن صنفی تبلیغات خراسان

دیدارمشترک اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تبلیغات خراسان و اصفهان با حجت الاسلام پژمان فر

۲ آذر ۱۳۹۴
انجمن صنفی تبلیغات خراسان

چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد – مهر ۹۴