۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

ابلاغ تصویبنامه در خصوص حمایت از بخش ها و رسته های کسب و کار اقتصادی آسیب دیده

ابلاغ تصویبنامه هیئت محترم وزیران در خصوص حمایت از بخش ها و رسته های کسب و کار اقتصادی آسیب دیده بر اثر شیوع بیماری کرونا مشاهده […]
۱۱ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره یک کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد مقابله با کرونا

۱ اسفند ۱۳۹۸

ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی و تصویر فلوچارت مراحل سامانه ای

ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی و تصویر فلوچارت مراحل سامانه ای توسط جناب آقای دکتر سرابی مدیرکل محترم دفتر نوسازی و تحول […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ابلاغ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور

ابلاغ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور توسط جناب آقای احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به […]
۳۰ دی ۱۳۹۸

ابلاغيه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در خصوص رعايت مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

۲۹ دی ۱۳۹۸

دیدار معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی با رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کانونهای آگهی و تبلیغات استان

افشین تحفه گر معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به اتفاق جمعی از مدیران ستادی معاونت با عبدالله کاویانی رییس […]
۲۹ دی ۱۳۹۸

ابلاغ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی توسط هیات وزیران

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی، آیین نامه تبلیغات پولی و بانکی موضوع بند ت ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و […]
۱۶ آبان ۱۳۹۸
هفته-تصویرگری-مشهد

دعوتنامه موسسه آموزش عالی فردوس در خصوص مراسم هفته تصویرگری مشهد

۹ مهر ۱۳۹۸

نامه جناب آقای احسان اله حجتی در خصوص نوع پوشش و آرایش شخصیتهای مورد استفاده در طرح ها و آگهی ها

۲۸ شهریور ۱۳۹۸

نامه جناب آقای دکتر مروارید در خصوص اهمیت تبلیغات در حوزه سلامت