23 نوامبر 2015
انجمن صنفی تبلیغات خراسان

جلسات کمیسیون رسانه انجمن صنفی تبلیغات خراسان

23 نوامبر 2015
انجمن صنفی تبلیغات خراسان

جلسه اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تبلیغات خراسان با جناب آقای امینی رییس اداره ارشاد مشهد

23 نوامبر 2015
انجمن صنفی تبلیغات خراسان

بازدید اعضای انجمن صنفی تبلیغات خراسان از مجموعه شیروان کاربرد

23 نوامبر 2015
انجمن صنفی تبلیغات خراسان

دیدارمشترک اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تبلیغات خراسان و اصفهان با حجت الاسلام پژمان فر

23 نوامبر 2015
انجمن صنفی تبلیغات خراسان

چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد – مهر ۹۴